Traverse

foto ChrisWelkom op de website van praktijk 'traverse'. 'traverse', oversteek, overgang...

Waar ruimte is om stil te staan bij wat moeilijk loopt, te kijken waar verandering mogelijk is, en de oversteek te maken naar een nieuw evenwicht.
Binnen de contextuele therapie proberen we samen de oorsprong van onevenwicht, kwetsuren en lasten op te sporen, eventueel over de generaties heen.

Daarbij worden ook de relationele verhoudingen met gezin (van herkomst), familie, vrienden of andere contexten, zoals werk en sociaal leven, bekeken.

Wanneer de oorsprong van conflicten, ook innerlijke, herkend wordt, kan er gewerkt worden aan herstel.

In het therapeutisch proces proberen we de balansen van geven en ontvangen terug in evenwicht te krijgen.