Sophie De Groote

Sophie De Groote

Inleidende tekst

 

 • Systeemtherapie

Reeds 21 jaar ben ik werkzaam als psycholoog – systeemtherapeut.

Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie, en omvat zowel individuele therapie, relatietherapie als gezins- en/of familietherapie.

Binnen de psychologie en hulpverlening duidt de term ‘systeem’ op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken (thuis, school, werk, …). Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar; dit is een complex proces waarbij problemen kunnen optreden.

Een systeemtherapeut zal de problemen steeds bekijken tegen de achtergrond van deze wisselwerking met anderen. Daarnaast wordt ook bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Binnen de systeemtherapie worden symptomen vaak gezien als een ultieme poging om te spreken over iets waar moeilijk expliciet kan over gesproken worden. Binnen het systeemtherapeutische proces staat de zoektocht naar de betekenis van het symptoom centraal. 

Om iemand te kunnen helpen, gaan we de weg terug: op zoek naar de boodschap achter het gedrag van deze persoon in zijn context. Op deze wijze stimuleert men  persoonlijke groei en bekomt men meer harmonie in zijn of haar leven.

 

 • Psychotraumatherapie

Van 2016 tot 2018 volgde ik de postgraduate opleiding tot psychotraumatherapeut.

Onder psychisch trauma wordt verstaan: iets meemaken waar je niet tegen opgewassen bent of geconfronteerd worden met ondraaglijk gevaar, angst, pijn of verlies.

Als gevolg van traumatische gebeurtenissen treden vaak psychische stoornissen op, zoals depressie, angst- en paniekaanvallen, slaapstoornissen, dissociatieve symptomen, PTSD-klachten, …

EMDR is een specifieke vorm van psychotrauma-behandeling. EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Het is een revolutionaire en wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken.

Tijdens de EMDR-behandeling wordt er eerst nagegaan wat de onderliggende oorzaken zijn die tot de klachten hebben geleid. Vervolgens gaan we ze één voor één aanpakken op een veilige manier.

De kracht van EMDR-therapie ligt in de bijzondere combinatie van een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan en afwisselende oogbewegingen (of andere stimulatie).

EMDR is uniek omdat het niet enkel de gedachten maar ook de gevoelens en het lichaam betrekt in de oplossing; hierdoor wordt diepere heling mogelijk.

Bij aanvang werd EMDR vooral aangewend als behandeling voor posttraumatische stressklachten. Momenteel blijkt deze vorm van therapie ook werkzaam bij de behandeling van andere psychische klachten zoals angst, depressie, negatief zelfbeeld, …

 

Opleiding en aanbod

 

 • Opleiding

 • Master in de klinische psychologie, KULeuven (19901995)
 • Postgraduate opleiding systeemtherapie, Kern vzw, St-Niklaas (1998-2002)
 • Een taal erbij, therapeutisch werken met duplo, Leren Over Leven, Antwerpen (2004)
 • Voortgezette opleiding gezinstherapie, Context Leuven (10 dagen) (2014)
 • Postgraduate opleiding psychotraumatherapie, KULeuven (20162018)
 • Kandidaat EMDR-practitioner i.o. (2017-heden)
 • Deelname aan allerhande studiedagen (1995-heden)

 

 • Erkend psycholoog psychologencommissie (erkenningsnr. 722103619)
 • Erkend lid van de beroepsvereniging BFP/ VVKP
 • Erkend lid van BVRGS (Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeemcounceling)
 • Lid van EMDR Belgium

 

 • Ervaring

 • Werkzaam als psycholoog in CGG De Spiegel, Oudenaarde (19952003)
 • Werkzaam als afdelingspsycholoog/psychotherapeut (afdeling De Kiel) in PZH Familie, Kortrijk (2003-heden)

 

 • Aanbod

 • Individuele psychotherapie
 • Koppel /duotherapie
 • Gezinstherapie
 • Familietherapie

 

 • Thema’s

 • Emotionele problemen: angst, depressie, burnout, piekeren, hopeloosheidsgedachten, neerslachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen, stressgerelateerde problemen, …
 • Identiteits en zingevingsvragen
 • Laag zelfbeeld, gemis aan zelfvertrouwen
 • Relationele en/of familiale moeilijkheden: moeilijke communicatie, conflicten, ontrouw
 • Ouderschap: wie ben ik als ouder, zoeken naar nieuw evenwicht, …
 • Traumaverwerking
 • Rouwverwerking & ondersteuning bij verlieservaringen
 • Hechtingsproblemen (verlatingsangst, bindingsangst, …)
 • Moeilijkheden omtrent werk en/of studie
 • Levensvragen en levensfaseproblemen
 • Zelfzorg